Aerodynamic roughness length of fresh snow

C.B. Gromke, C. Manes, B. Walter, M. Lehning, M. Guala

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Aerodynamic roughness length of fresh snow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen