Aerodynamic modelling of trees for small-scale wind tunnel studies

C.B. Gromke, B. Ruck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

50 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Aerodynamic modelling of trees for small-scale wind tunnel studies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Landbouw en Biologie