Aerodynamic benefits for a cyclist by drafting behind a motorcycle

Bert Blocken (Corresponding author), Fabio Malizia, Thijs van Druenen, Stefanie Gillmeier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Aerodynamic benefits for a cyclist by drafting behind a motorcycle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen