Aerodynamic analysis of uphill drafting in cycling

T. van Druenen (Corresponding author), B. Blocken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Aerodynamic analysis of uphill drafting in cycling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen