Aerodynamic analysis of different cyclist hill descent positions

B. Blocken, T. van Druenen, Y. Toparlar, Thomas Andrianne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
219 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Aerodynamic analysis of different cyclist hill descent positions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen