Aerobic C-H olefination of indoles via a cross-dehydrogenative coupling in continuous flow

H.P.L. Gemoets, V. Hessel, T. Noel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

62 Citaten (Scopus)
165 Downloads (Pure)

Samenvatting

Herein, we report the first site-selective, Pd(II)-catalyzed, cross-dehydrogenative Heck reaction of indoles in micro flow. By use of a capillary microreactor, we were able to boost the intrinsic kinetics to accelerate former hour-scale reaction conditions in batch to the minute range in flow. The synergistic use of microreactor technology and oxygen, as both terminal oxidant and mixing motif, highlights the sustainable aspect of this process.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5800-5803
Aantal pagina's4
TijdschriftOrganic Letters
Volume16
Nummer van het tijdschrift21
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Aerobic C-H olefination of indoles via a cross-dehydrogenative coupling in continuous flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit