Aeroacoustics research in Europe : the CEAS-ASC report on 2007 highlights

H.H. Brouwer, S.W. Rienstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

19 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Aeroacoustics research in Europe : the CEAS-ASC report on 2007 highlights'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen