Aeroacoustics of diffusers: an experimental study of typical industrial diffusers at Reynolds numbers of O(10[sup 5])

L.J. van Lier, S.M.N. Dequand, A. Hirschberg, J. Gorter

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Aeroacoustics of diffusers: an experimental study of typical industrial diffusers at Reynolds numbers of O(10[sup 5])'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Physics