Advancing the analysis of technological innovation systems dynamics: Introduction to the special issue

Jonathan Köhler (Corresponding author), Rob P.J.M. Raven, Bob Walrave

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Advancing the analysis of technological innovation systems dynamics: Introduction to the special issue'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen