Advancing Smart Manufacturing in Europe: Experiences from Two Decades of Research and Innovation Projects

Paul W.P.J. Grefen (Corresponding author), Irene T.P. Vanderfeesten, Konstantinos Traganos, Zuzanna Domagala-Schmidt, Julia van der Vleuten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
144 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Advancing Smart Manufacturing in Europe: Experiences from Two Decades of Research and Innovation Projects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance

Psychology