Advancing human thermo-physiological modeling: Challenges of predicting local skin temperatures during moderate activities

Stephanie Veselá

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Smeulders, David M.J., Promotor
  • Frijns, Arjan J.H., Co-Promotor
Datum van toekenning15 apr 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5243-6
StatusGepubliceerd - 15 apr 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit