Advances in Urban Traffic Network Equilibrium Models and Algorithms

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

55 Downloads (Pure)

Samenvatting

Advances in Urban Traffic Network Equilibrium Models and Algorithms
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Timmermans, Harry J.P., Promotor
  • Gao, Ziyou, Promotor, Externe Persoon
  • Liao, Feixiong, Co-Promotor
Datum van toekenning18 mei 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5259-7
StatusGepubliceerd - 18 mei 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit