Advances in the application of flamelet generated manifold for diesel engine combustion modeling

S. Ayyapureddi

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  631 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Goey, L.P.H. (Philip), Promotor
  • Somers, L.M.T. (Bart), Co-Promotor
  Datum van toekenning9 jan. 2014
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-3520-0
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 9 jan. 2014

  Bibliografische nota

  Proefschrift

  Citeer dit