Advances in perceptual stereo audio coding using linear prediction techniques

A. Biswas

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

322 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Sluijter, Rob, Promotor
  • Kohlrausch, Armin G., Promotor
  • den Brinker, A.C., Co-Promotor
Datum van toekenning15 mei 2007
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-2023-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit