Advances in non-equilibrium CO 2 plasma kinetics: a theoretical and experimental review

Lucia Daniela Pietanza (Corresponding author), Olivier Guaitella, Vincenzo Aquilanti, Iole Armenise, Annemie Bogaerts, Mario Capitelli, Gianpiero Colonna, Vasco Guerra, Richard Engeln, Elena Kustova, Andrea Lombardi, Federico Palazzetti, Tiago Silva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Advances in non-equilibrium CO 2 plasma kinetics: a theoretical and experimental review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie