Advances in environmental acoustics

Maarten Hornikx (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Editorial
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)A1-A2
Aantal pagina's2
TijdschriftBuilding and Environment
Volume154
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mei 2019

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Advances in environmental acoustics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit