Advances and challenges in understanding the electrocatalytic conversion of carbon dioxide to fuels

Yuvraj Y. Birdja, Elena Pérez-Gallent, Marta C. Figueiredo, Adrien J. Göttle, Federico Calle-Vallejo (Corresponding author), Marc T.M. Koper (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

397 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Advances and challenges in understanding the electrocatalytic conversion of carbon dioxide to fuels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen