Advances and challenges in assessing urban sustainability: an advanced bibliometric review

Antonino Marvuglia (Corresponding author), Lisanne Havinga, Oliver Heidrich, Jimeno Fonseca, Niki Gaitani, Diana Reckien

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

    9 Citaten (Scopus)
    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Advances and challenges in assessing urban sustainability: an advanced bibliometric review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen