Advanced Visibility Enhancement for Stents and Other Devices: Image Processing Aspects

G.A.F. Schoonenberg, R. Florent

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Advanced Visibility Enhancement for Stents and Other Devices: Image Processing Aspects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen