Advanced turbulent combustion modeling for gas turbine application

A. Donini

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

2699 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • de Goey, L.P.H. (Philip), Promotor
  • Bastiaans, Rob J.M., Co-Promotor
  • van Oijen, Jeroen A., Co-Promotor
Datum van toekenning28 mei 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3619-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit