Advanced optical materials for light control: On the road towards smart greenhouses

Gilles Hubert Timmermans

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

314 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Schenning, Albert P.H.J., Promotor
  • Debije, Michael G., Co-Promotor
Datum van toekenning6 apr. 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5239-9
StatusGepubliceerd - 6 apr. 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit