Advanced modulation schemes for short-range optical communications

Sebastian Randel, Florian Breyer, Sian C.J. Lee, Joachim W. Walewski

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

163 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Advanced modulation schemes for short-range optical communications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen