Advanced EM study on catalyst formation processes

H. Su

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

339 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Sommerdijk, N.A.J.M., Promotor
  • Friedrich, Heiner, Co-Promotor
Datum van toekenning21 feb 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4698-5
StatusGepubliceerd - 21 feb 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit