Adsorption onto heterogeneous porous materials : equilibria and kinetics

F.B. Aarden

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

830 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Kerkhof, Piet, Promotor
  • Kopinga, Klaas, Promotor
Datum van toekenning6 jun 2001
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2822-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit

Aarden, F. B. (2001). Adsorption onto heterogeneous porous materials : equilibria and kinetics. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR545176