Adsorption of linear alkanes in the alpha-Cages and gamma-Cages of H-ZK-5 and K-ZK-5

Willy J.M. Van Well, Jochen Jä Nchen, Jan W. De Haan, Rutger A. Van Santen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adsorption of linear alkanes in the alpha-Cages and gamma-Cages of H-ZK-5 and K-ZK-5'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen