Adsorption of Harmful Gases from Air Using Porous Materials

Ismael Matito-Martos

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • University Pablo de Olavide
Begeleider(s)/adviseur
  • Calero, Sofia, Promotor
  • Martin-Calvo, Ana, Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning22 jul 2019
Gedrukte ISBN's978-84-09-11344-6
StatusGepubliceerd - 22 jul 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit