Adsorption of carbohydrates on anion exchangers

J.A.W.M. Beenackers, B.F.M. Kuster, Hessel van der Baan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
150 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)183-197
TijdschriftApplied Catalysis
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit