Adsorption methods for characterization of porous materials

E.A. Pidko, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelCatalysis : from principles to applications
RedacteurenM. Beller, A. Renken, R. van Santen
Plaats van productieWeinheim
UitgeverijWiley-VCH Verlag
Pagina's514-535
ISBN van geprinte versie9783527323494
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit

Pidko, E. A., & Hensen, E. J. M. (2012). Adsorption methods for characterization of porous materials. In M. Beller, A. Renken, & R. van Santen (editors), Catalysis : from principles to applications (blz. 514-535). Weinheim: Wiley-VCH Verlag.