Adsorption and decomposition of sarin on gamma-alumina

A.E.T. Kuiper

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

252 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Schuit, George, Promotor
  • Ooms, A.A.J., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning14 mei 1974
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1974

Citeer dit