Adopting GQM-based measurement in an industrial environment

F. Latum, van, D.M. Solingen, van, M. Oivo, B. Hoisl, D. Rombach

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

73 Citaten (Scopus)
519 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adopting GQM-based measurement in an industrial environment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering