Admission policies for a two class loss system

E.L. Örmeci, A. Burnetas, J. Wal, van der

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  34 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)513-539
  TijdschriftStochastic Models
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit