Adjusting the method of adjustment : SD vs DL

B.L. Cardozo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

42 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)786-792
TijdschriftJournal of the Acoustical Society of America
Volume37
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1965
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit