Adjust or accept suggestions by algorithms: Uncovering human behavior in forecasting and inventory planning

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Demerouti, Evangelia, Promotor
  • Basten, Rob J.I., Promotor
  • van de Calseyde, Philippe P.F.M., Co-Promotor
Datum van toekenning16 mrt. 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5222-1
StatusGepubliceerd - 16 mrt. 2021

Bibliografische nota

Proefschrift. - Embargo 2 years, pdf open access 16-3-2023.

Citeer dit