Adjacency-preserving spatial treemaps

K. Buchin, D. Eppstein, M. Löffler, M. Nöllenburg, R.I. Silveira

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adjacency-preserving spatial treemaps'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.