Adjacency, inseparability, and base orderability in matroids

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)487-502
Aantal pagina's26
TijdschriftEuropean Journal of Combinatorics
Volume21
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit