Adiabatic electrochemical electron-transfer reactions involving frequency changes of inner-sphere modes

W. Schmickler, M.T.M. Koper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adiabatic electrochemical electron-transfer reactions involving frequency changes of inner-sphere modes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen