Adhesion on the Nano- and Macroscale: Interaction between Copper and SAN/SMAh copolymers

J.S. Bozovic, S. Höppener, D.A. Kozodaev, S. Kisin, B. Klumperman, U.S. Schubert, G. With, de, C.E. Koning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No Abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1912-1916
TijdschriftChemPhysChem
Volume7
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adhesion on the Nano- and Macroscale: Interaction between Copper and SAN/SMAh copolymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit