Adequacy analysis of overhead line model for harmonic stability analysis of grid-connected voltage-source converters

Y. Sun, L. Wu, X. F. Wang, E.C.W. de Jong, F. Blaabjerg, V. Cuk, J.F.G. Cobben

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adequacy analysis of overhead line model for harmonic stability analysis of grid-connected voltage-source converters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen