Addressing the soft impacts of weak aI-technologies

K. Gabriels

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

86 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Addressing the soft impacts of weak aI-technologies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen