Additive manufacturing for regenerative medicine: where do we go from here?

Carlijn V.C. Bouten, Seeram Ramakrishna, Roger Narayan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademic

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)iii-v
Aantal pagina's3
TijdschriftCurrent Opinion in Biomedical Engineering
Volume2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jun 2017

Citeer dit