Additions to "Micromixing in a Rotor-Stator Spinning Disc Reactor"

Arturo N. Manzano Martínez, Kevin M.P. Van Eeten, Jaap C. Schouten, John van der Schaaf (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16095-16097
Aantal pagina's3
TijdschriftIndustrial and Engineering Chemistry Research
Volume59
Nummer van het tijdschrift36
DOI's
StatusGepubliceerd - 9 sep 2020

Citeer dit