Additional Comments on Dynamic Analysis of Rocking Journal Bearings With Multiple Offset Segments

J.F. Booker, P.K. Goenka, H.J. Leeuwen, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Additional Comments on Dynamic Analysis of Rocking Journal Bearings With Multiple Offset Segments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen