Additional Comments on Dynamic Analysis of Rocking Journal Bearings With Multiple Offset Segments

J.F. Booker, P.K. Goenka, H.J. Leeuwen, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  This addendum informs the reader on additional references on multiple offset bearings from the Japanese literature
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)220-
  TijdschriftJournal of Tribology
  Volume105
  StatusGepubliceerd - 1983

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Additional Comments on Dynamic Analysis of Rocking Journal Bearings With Multiple Offset Segments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit