Additional comments on a problem in concurrent programming control

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
713 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)137-138
Aantal pagina's3
TijdschriftCommunications of the ACM
Volume10
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1967

Citeer dit