Addition-reactions of C60 leading to fulleroprolines

M. Maggini, G. Scorrano, A. Bianco, C. Toniolo, R.P. Sijbesma, F. Wudl, M. Prato

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

100 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)305-306
Aantal pagina's2
TijdschriftChemical Communications
Volume25
Nummer van het tijdschrift23
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit