Adding friction to frictionless payments: a haptic interface for digital transactions

Bart Hengeveld, Jordy Rooijakkers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adding friction to frictionless payments: a haptic interface for digital transactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen