Adding a context: will it influence human-robot interaction of people living with dementia?

J. Hendrix, Yuan Feng, Marieke van Otterdijk, Emilia I. Barakova

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adding a context: will it influence human-robot interaction of people living with dementia?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen