Addendum to "Embedding theorems for infinite groups"

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)594-595
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume67
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1964

Citeer dit