Addendum to "A theorem on choice functions"

N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  80 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)327-
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume62
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1959

  Citeer dit