Adaptive versus proactive behavior in service recovery: The role of self-managing teams

A. Jong, de, J.C. Ruyter, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

150 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive versus proactive behavior in service recovery: The role of self-managing teams'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Psychology